Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Konkurs na SG PTI

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego ponownie ogłosił konkurs na stanowisko
 • Sekretarza Generalnego PTI
 • (podstawa: uchwała Zarządu Głównego nr 113/X/09 z dnia 10 października 2009 roku ).

  Od kandydatów oczekuje się:

 • umiejętności aktywnego nawiązywania nowych kontaktów;
 • znajomości zasad budżetowania i zarządzania finansami firmy;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • kreatywności w działaniu;
 • budowania długotrwałych relacji z partnerami;
 • otwartości, samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • znajomości środowiska informatycznego;
 • członkostwa w PTI.
 • Zakres obowiązków SG PTI:

 • aktywny udział w działalności statutowej i gospodarczej PTI;
 • aktywne pozyskiwanie partnerów do realizowanych przedsięwzięć;
 • kreowanie nowych inicjatyw w zakresie swojego obszaru działania;
 • współpraca z wszystkimi strukturami PTI;
 • wysoka dbałość o jakość wykonywanych prac i wizerunek PTI.
 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, krótki opis własnej wizji prowadzenia działalności na stanowisku) w terminie 1 grudnia 2009 r. do godz. 15:00 w Biurze Zarządu Głównego PTI, ul Puławska 39 lok. 4, 02 – 508 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko SG PTI”.

  Prośby o ewentualne dodatkowe informacje związane z konkursem należy kierować pod adresem pti@pti.org.pl.

  Data publikacji: 15.10.2009

     PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W