Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gwna PTI Lista dyskusyjna czonkw PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatykw PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Formy działalności

Członkowie Zarządu Głównego każdej kadencji (wraz z innymi członkami PTI) opracowywali dokumenty o dużym znaczeniu dla rozwoju informatyki w Polsce. Dotyczyły one między innymi polityki państwa w zakresie informatyki, wprowadzenia elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego, komputera szkolnego, strategii rozwoju informatyki w Polsce. Opracowywano także opinie do projektów ustaw mających związek z informatyką (np. dotyczące ceł, ochrony prawnej programów komputerowych, prawa autorskiego itp.).

Polskie Towarzystwo Informatyczne z sukcesem kontynuuje swoje dobre tradycje w organizacji interesujących konferencji, seminariów i spotkań o charakterze szkoleniowym.

A oto kilka ważniejszych dokonań Towarzystwa w okresie jego dotychczasowej działalności:

KONGRESY

1. Kongres Informatyki Polskiej, Poznań, 1-3 grudnia 1994 roku
Impreza środowiskowa o charakterze przekrojowym, w której udział wzięli przedstawiciele administracji, nauki i przemysłu, współorganizowany z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszeniem Rozwoju Systemów Otwartych oraz Stowarzyszeniem Polski Rynek Oprogramowania - PRO. Podsumowanie obrad kongresu zawarto w dokumencie pt.: "Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce; Stan, Perspektywy, Zalecenia"

2. Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 30 listopada - 2 grudnia 1998 roku
Dokonano na nim między innymi podsumowania dokonań polskiej teleinformatyki od czasu 1. Kongresu Informatyki Polskiej. Współorganizatorami 2. Kongresu byli: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania - PRO, Stowarzyszenie Użytkowników Systemów Inżynierskich, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Stowarzyszenie Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych - ISACA. Podsumowanie obrad Kongresu zawarto w dokumencie pt.: "Rozwój informatyki w Polsce - stan, zalecenia, perspektywy".

3. Kongres Informatyki Polskiej, Poznań, 2 - 4 czerwca 2003 roku

KONFERENCJE

Wiosenna Szkoła PTI, odbywająca się kwietniu w ¦winoujściu, zorientowana na metody, techniki i narzędzia tworzenia systemów informatycznych, organizowana przez koło w Szczecinie. Dotychczas odbyło się 10 Szkół Wiosennych.

Górska Szkoła PTI, odbywająca się co roku w czerwcu w Szczyrku lub Ustroniu, o tematyce oddającej bieżące problemy informatyki, organizowana przez Oddział Górnośląski. Dotychczas odbyło się 18 Szkół Górskich.

Jesienne Spotkania PTI, odbywające się co roku pod koniec listopada w Mrągowie, poświęcone współczesnym kierunkom rozwoju informatyki organizowane są przez Oddział Górnośląski PTI. Dotychczas odbyło się 22 Jesiennych Spotkań, dwa ostatnie odbyły się w Wiśle. W roku 2006 współorganizatorem Spotkań był Oddział Mazowiecki PTI.

Informatyk Zakładowy, konferencje odbywające się w Kazimierzu Dolnym, organizowane przez Koło w Lublinie. Dotychczas odbyło się 9 konferencji.

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO, organizowana w drugiej połowie października. Dotychczas odbyło się 8 konferencji.

Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, organizowana w kwietniu w Juracie przez Koło w Gdańsku. Dotychczas odbyło się 5 konferencji.

SEMINARIA

Seminaria Mazowieckiego Oddziału PTI poświęcone nowościom informatycznym (Mazowiecki Oddział PTI) - 3 edycje (wszystkie w 1994 roku).

Seminaria Koła Gdańskiego PTI organizowane systematycznie co jeden-dwa miesiące. Szczegółowe informacje na stronie www.pti.gda.pl

Seminaria Oddziału Wielkopolskiego PTI organizowane systematycznie co jeden-dwa miesiące. Szczegółowe informacje na stronie www.pti.poznan.pl

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJÊTNOśCI KOMPUTEROWYCH

Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPIS w 1997 roku podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce jako jednolitego, ogólnoeuropejskiego certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Więcej szczegółów na stronie Polskiego Biura ECDL

KONKURSY

Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki (organizowany przez Oddział Dolnośląski PTI) - 19 edycji.

Konkurs im. Jerzego Trybulskiego na najlepsze wdrożone prace z dziedziny zastosowań informatyki w gospodarce narodowej - 3 edycje.

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla Młodych Naukowców w Zakresie Informatyki

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe:

organizowane we współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

   PTI ZG, Al. Solidarnoci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W