Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gwna PTI Lista dyskusyjna czonkw PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatykw PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Składki członkowskie na rok 2009

Składka dla członków zwyczajnych na rok 2009 wynosi 80 złotych. Termin zapłaty składki upływa 31 marca 2009.
Składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów wynosi 20 złotych.

Składki należy wpłacać na konta jednostek macierzystych, czyli Oddziałów lub Kół PTI.
Poniżej formularze składkowe dla poszczególnych jednostek.
Uprzejmie prosimy o traktowanie formularzy przede wszystkim jako informacji gdzie wpłacać, jakie podać dane, a nie jako obowiązującego narzędzia:

Członkowie Koła PTI Ciechanów wpłat dokonują tak jak członkowie Oddziału Mazowieckiego.
Członkowie Koła Jurajskiego - tak jak członkowie Oddziału Górnośląskiego.
Członkowie Koła Koszalin - tak jak członkowie Oddziału Zachodniopomorskiego

Jeśli wpłaty dokonuje tzw. osoba trzecia (np. zakład pracy) - prosimy w tytule wpłaty podać kogo dotyczy. To niezwykle ułatwia prawidłową identyfikację wpłat.

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI - telefonicznie 022 838 47 05, 022 636 89 87 lub e-mailem: pti@pti.org.pl . 
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarząd Główny
al. Solidarności 82A lok.5
01-003 Warszawa

   PTI ZG, Al. Solidarnoci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W