Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Organizacje zawodowe informatykĂłw w Polsce

ISOC Polska
PIIT Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
PRO Stowarzyszenie "Polski Rynek Oprogramowania PRO"
NTIE Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
PTIM Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej
ACM Polish Chapter of ACM
IEEE IEEE Poland Section
Stowarzyszenie Project Management Polska
ISACA ISACA - The Information Systems Audit and Control Association Foundation (Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemĂłw informatycznych)

Organizacje zawodowe informatykĂłw w innych krajach

Flaga Au. OCG w Austrii 

Flaga Danii DDF w Danii 

Flaga Fin. TTLRY w Finlandii 

Flaga Fr AFCET we Francji 

Flaga Gr. w Grecji 

Flaga Hiszp ATI w Hiszpanii

Flaga Hol. w Holandii:

Flaga Irl. ICS w Irlandii

Flaga Isl. SI na Islandii

Flaga Niem. w Niemczech:

Flaga Norw. DND w Norwegii 

Flaga Szwaj. SI w Szwajcarii

Flaga Szw. DFS w Szwecji 

Flaga Weg. NJSzT na Węgrzech 

Flaga W.Bryt BCS w Wielkiej Brytanii 

Flaga Wloch AICA we Włoszech 

Flaga Unii CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies
IFIP IFIP - International Federation For Information Processing
ACM ACM - Association For Computing Machinery
IEEE IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc
  ISACA - The Information Systems Audit and Control Association Foundation (Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemĂłw informatycznych)

Program Europejski NETIES

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W