Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona g┐ˇwna PTI Lista dyskusyjna cz┐onkˇw PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatykˇw PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrze┐one.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członkowie Towarzystwa

Wszelkie sprawy dotycz─ůce zasad przyj─Öcia w poczet cz┼éonk├│w Towarzystwa nowych kandydat├│w, praw i obowi─ůzk├│w cz┼éonk├│w oraz warunk├│w ustania cz┼éonkostwa precyzuje Statut PTI. Statutowa konwencja dotycz─ůca warunk├│w jakie musz─ů spe┼énia─ç cz┼éonkowie PTI jest skrupulatnie przestrzegana przez odpowiednie Zarz─ůdy i gwarantuje wysoki poziom profesjonalny Kole┼╝anek i Koleg├│w naszego Towarzystwa. W celu zachowania zgodno┼Ťci niniejszego materia┼éu ze Statutem PTI zamieszczamy obszerne jego cytaty, dotycz─ůce spraw cz┼éonkowskich.

Cz┼éonkowie Towarzystwa dziel─ů si─Ö na:

Członkowie zwyczajni
 1. Cz┼éonkami zwyczajnymi Towarzystwa mog─ů by─ç osoby kt├│re:
  1. uko┼äczy┼éy studia wy┼╝sze na kierunku informatycznym lub zwi─ůzanym z informatyk─ů lub maj─ů stopie┼ä naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowa┼ä,
  2. maj─ů wykszta┼écenie wy┼╝sze lub ┼Ťrednie, a ich praca zawodowa w ci─ůgu co najmniej trzech ostatnich lat przed wst─ůpieniem do Towarzystwa by┼éa ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzana z informatyk─ů,
  3. studiuj─ů na kierunkach informatycznych lub zwi─ůzanych z informatyk─ů, poczynaj─ůc od trzeciego roku studi├│w.
 2. Dowodem przynale┼╝no┼Ťci do Towarzystwa jest legitymacja cz┼éonkowska. Wz├│r legitymacji, spos├│b jej wydania i okres wa┼╝no┼Ťci okre┼Ťla Zarz─ůd G┼é├│wny PTI.
 3. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru do w┼éadz PTI, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
  2. udzia┼éu w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez PTI, 
  3. wsp├│┼éudzia┼éu w pracach orzecznictwa i doradztwa informatycznego, zgodnie z wymaganiami odpowiednich regulamin├│w uchwalonych przez Zarz─ůd G┼é├│wny Towarzystwa,
  4. korzystania z pomocy Towarzystwa w podwy┼╝szaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie praw autorskich i zawodowych, 
  5. korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa w zakresie okre┼Ťlonym przez Zarz─ůd G┼é├│wny Towarzystwa,
  6. korzystania z lokali i urz─ůdze┼ä Towarzystwa zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi regulaminami,
  7. dzia┼éania, zgodnie ze swymi kwalifikacjami, w sekcjach tematycznych Towarzystwa,
  8. ubiegania si─Ö o tytu┼é rzeczoznawcy PTI,
  9. noszenia odznaki PTI.
 4. Cz┼éonek zwyczajny jest zobowi─ůzany do:
  1. przestrzegania postanowie┼ä Statutu PTI, regulamin├│w i uchwa┼é w┼éadz PTI,
  2. aktywnego udzia┼éu w realizacji cel├│w statutowych PTI,
  3. przestrzegania norm wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i etyki zawodowej,
  4. op┼éacania sk┼éadek cz┼éonkowskich zgodnie z ustaleniami okre┼Ťlonymi przez Zarz─ůd G┼é├│wny Towarzystwa.
 5. Cz┼éonk├│w zwyczajnych przyjmuje w┼éa┼Ťciwy terenowo Zarz─ůd Oddzia┼éu PTI na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dw├│ch cz┼éonk├│w wprowadzaj─ůcych.
 6. Zarz─ůd G┼é├│wny PTI przyjmuje cz┼éonk├│w zwyczajnych nie zamieszka┼éych na terenach dzia┼éania Oddzia┼é├│w PTI oraz tych, kt├│rych przyj─Öcie uzna za wskazane z innych przyczyn. Podstaw─ů przyj─Öcia jest pisemna deklaracja zaopiniowana przez dw├│ch cz┼éonk├│w wprowadzaj─ůcych.
 7. Cz┼éonkami wprowadzaj─ůcymi mog─ů by─ç osoby, kt├│re nale┼╝─ů przynajmniej dwa lata do Towarzystwa i s─ů cz┼éonkami zwyczajnymi lub honorowymi.
 8. Cz┼éonek zwyczajny ma prawo wskazania Oddzia┼éu PTI lub Ko┼éa PTI, w kt├│rym zamierza realizowa─ç swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç.
 9. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wyst─ůpienia cz┼éonka, zg┼éoszonego na pi┼Ťmie w┼éa┼Ťciwemu Zarz─ůdowi Oddzia┼éu PTI lub Zarz─ůdowi G┼é├│wnemu Towarzystwa,
  2. ┼Ťmierci
  3. skre┼Ťlenia przez w┼éa┼Ťciwy terenowo organ w przypadku zalegania z op┼éat─ů sk┼éadek cz┼éonkowskich przez okres sze┼Ťciu miesi─Öcy, pomimo uprzedniego upomnienia (osoba skre┼Ťlona mo┼╝e by─ç ponownie przyj─Öta na warunkach cz┼éonka nowo wst─Öpuj─ůcego),
  4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego PTI.
 10. Osoba wykluczona mo┼╝e by─ç przyj─Öta ponownie na warunkach cz┼éonka nowo wst─Öpuj─ůcego za zgod─ů Zarz─ůdu G┼é├│wnego PTI, jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie dw├│ch lat od daty wykluczenia.
 11. Osoba nieprzyj─Öta, skre┼Ťlona lub wykluczona mo┼╝e odwo┼éa─ç si─Ö do G┼é├│wnego S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego PTI, kt├│ry mo┼╝e nakaza─ç Zarz─ůdowi Oddzia┼éu PTI lub Zarz─ůdowi G┼é├│wnemu Towarzystwa zmian─Ö decyzji.
Członkowie honorowi
 1. Cz┼éonkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarz─ůdu G┼é├│wnego Towarzystwa Zjazd Delegat├│w PTI osobom szczeg├│lnie zas┼éu┼╝onym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.
 2. Cz┼éonkom honorowym przys┼éuguj─ů wszystkie prawa cz┼éonk├│w zwyczajnych z wyj─ůtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do w┼éadz PTI, je┼Ťli przed nadaniem cz┼éonkostwa honorowego nie byli cz┼éonkami zwyczajnymi.
 3. Cz┼éonkowie honorowi zwolnieni s─ů z obowi─ůzku p┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich.
 4. Cz┼éonkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegat├│w PTI na wniosek Zarz─ůdu G┼é├│wnego Towarzystwa.

W chwili obecnej Polskie Towarzystwo Informatyczne chlubi si─Ö obecno┼Ťci─ů w swoim sk┼éadzie kilkunastu Cz┼éonk├│w Honorowych, kt├│rymi s─ů: 

  profesor Andrzej Jacek Blikle   profesor W┼éadys┼éaw Marek Turski
  Piotr Fuglewicz    profesor Jan W─Öglarz 
  dr Wac┼éaw Iszkowski    profesor Ryszard Tadeusiewicz 
  profesor Zdzis┼éaw Szyjewski    Jerzy Nowak 
  profesor Zygmunt Mazur    Alicja Myszor 
  Marek Maniecki 
Paweł Gizbert-Studnicki
Lista Cz┼éonk├│w Wspieraj─ůcych Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Członkowie Kategorii A
 •   ACK Cyfronet AGH, 30-950 Krak├│w, ul. Nawojki 11
 • CPU-Service A. i Z. Maryniak, 03-122 Warszawa, ul. Modli┼äska 199
 • DC S.A. Grupa Computer Plus, 81-537 Gdynia, ul. ┼üu┼╝ycka 2
 • Mainframe Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, ul. Zielona 18
 • Naukowa i Akademicka Sie─ç Komputerowa, 02-796 Warszawa, ul. W─ůwozowa 18 
 • Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Polska Wytw├│rnia Papier├│w Warto┼Ťciowych S.A., 00-221 Warszawa, ul. Rybaki 35/13
Członkowie Kategorii B
 • Centralny O┼Ťrodek Informatyki G├│rnictwa S.A.,
  40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100
 • Infovide-Matrix S.A.,
  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, Prosta Office Center
Warunki członkostwa
 1. Cz┼éonkami wspieraj─ůcymi PTI mog─ů by─ç osoby prawne, kt├│re s─ů zainteresowane dzia┼éalno┼Ťci─ů Towarzystwa i zadeklaruj─ů poparcie finansowe na rzecz dzia┼éalno┼Ťci statutowej PTI oraz zostan─ů przyj─Öte przez Zarz─ůd G┼é├│wny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Cz┼éonkowie Wspieraj─ůcy maj─ů prawo do wsp├│┼épracy z Towarzystwem na zasadach okreslonych regulaminem uchwalonym przez Zarz─ůd G┼é├│wny Towarzystwa.
 3. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy maj─ů prawo otrzymywania corocznych sprawozda┼ä Zarz─ůdu G┼é├│wnego PTI.
 4. Cz┼éonek wspieraj─ůcy traci swoje prawa cz┼éonkowskie na skutek:
  1. dobrowolnego wyst─ůpienia zg┼éoszonego na pi┼Ťmie Zarz─ůdowi G┼é├│wnemu PTI
  2. skre┼Ťlenia na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu G┼é├│wnego PTI
 5. Rozpocz─Öcie Cz┼éonkostwa Wspieraj─ůcego PTI :
  1. Cz┼éonk├│w Wspieraj─ůcych przyjmuje Zarz─ůd G┼é├│wny PTI
  2. Kandydat na Cz┼éonka Wspieraj─ůcego sk┼éada pisemn─ů deklaracj─Ö (bez specjalnego formularza) o ch─Öci przyst─ůpienia do PTI i deklaruje kwot─Ö sk┼éadki, wed┼éug w┼éasnego wyboru, kieruj─ůc si─Ö informacjami z pkt. 6
  3. Cz┼éonkostwo Wspieraj─ůce powstaje z chwil─ů wniesienia op┼éaty po pisemnym zawiadomieniu Kandydata o decyzji Zarz─ůdu G┼é├│wnego PTI w sprawie deklaracji przyst─ůpienia do PTI
 6. Sk┼éadka roczna jest zr├│┼╝nicowana i wynosi:
  1. Kategoria A - sk┼éadka minimalna nie mniejsza ni┼╝ 8000 z┼éotych rocznie (lub r├│wnowarto┼Ť─ç)
  2. Kategoria B - sk┼éadka minimalna nie mniejsza ni┼╝ 2000 z┼éotych rocznie (lub r├│wnowarto┼Ť─ç)
  3. Wysoko┼Ť─ç sk┼éadki rocznej w nast─Öpnych latach, ustalana przez Zarz─ůd G┼é├│wny PTI, b─Ödzie og┼éaszana z wyprzedzeniem p├│┼érocznym
  4. Dopuszczalna jest nast─Öpuj─ůca forma regulacji sk┼éadki cz┼éonkowskiej:
   1. wpłata miesięczna
   2. wp┼éata p├│┼éroczna, upowa┼╝niaj─ůca do 5% rabatu
   3. wp┼éata jednorazowa (w ca┼éo┼Ťci) upowa┼╝niaj─ůca do 10% rabatu
  5. Zmiany zasad cz┼éonkostwa wspieraj─ůcego, dokonywane przez Zarz─ůd G┼é├│wny PTI, b─Öd─ů og┼éaszane z wyprzedzeniem p├│┼érocznym.
  6. Wszelkie zapytania i uwag w sprawie cz┼éonkostwa wspieraj─ůcego nale┼╝y kierowa─ç do Biura Zarz─ůdu G┼é├│wnego, Al. Solidarno┼Ťci 82A m.5, 01-003 Warszawa, tel/fax. +48 22 838 47 05

Prawa Cz┼éonka Wspieraj─ůcego PTI

Cz┼éonek Wspieraj─ůcy ma prawo:

 1. pos┼éugiwania si─Ö tytu┼éem Cz┼éonka Wspieraj─ůcego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 2. dwukrotnego w roku umieszczenia nazwa firmy na, publikowanej w dw├│ch krajowych periodykach informatycznych, li┼Ťcie cz┼éonk├│w wspieraj─ůcych (kat A. wraz z logo firmy)
 3. W ramach imprez organizowanych przez Towarzystwo:
  1. umieszczenia nazwy firmy na li┼Ťcie drukowanej w materia┼éach konferencyjnych ukazuj─ůcych si─Ö z tej okazji (kat. A - z logo firmy)
  2. umieszczenia informacji o firmie w oddzielnie drukowanym materiale (rozdawanym ka┼╝demu z uczestnik├│w) prezentuj─ůcym firm─Ö - tylko kat. A
  3. umieszczenia logo firmy na tylnej stronie okładki materiałów konferencyjnych
  4. raz w roku (w uzgodnieniu z organizatorami imprezy) bezp┼éatnych 30 minut na prezentacj─Ö swojej firmy (wy┼é─ůcznie kat. A)
  5. przedstawiciel firmy (kat A - 2 osoby, kat. B - 1 osoba) pod wzgl─Ödem finansowym s─ů traktowane na prawach cz┼éonka zwyczajnego PTI
  6. raz w roku (w uzgodnieniu z organizatorami imprezy) bezp┼éatnej sesji plakatowej (wy┼é─ůcznie kat A)
  7. mo┼╝liwo┼Ťci umieszczenia jednego znaku graficznego (np. logo firmy) w g┼é├│wnym pomieszczeniu imprezy - kat A - bez op┼éat, kat B - 25% zni┼╝ki. Znak graficzny musi by─ç zaopatrzony w wyr├│┼╝nik: Cz┼éonek Wspieraj─ůcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego od roku ... (wpisana data rozpocz─Öcia wsp├│┼épracy)
 4. zni┼╝ki: kat A - 10%, kat. B - 5%:
  1. wykupywanym czasie prezentacji na imprez─Ö w danym roku kalendarzowym
  2. umieszczaniu reklam w korespondencji wysy┼éanej do cz┼éonk├│w i sympatyk├│w PTI (baza adresowa licz─ůca oko┼éo 3000 rekord├│w)
  3. w opłatach za ekspertyzy realizowane przez PTI
 5. Wielko┼Ť─ç zni┼╝ek jest powi─Ökszana wraz ze wzrostem deklarowanej sk┼éadki proporcjonalnie do stosunku deklarowanej sk┼éadki i wielko┼Ťci sk┼éadki minimalnej nie wi─Öcej jednak ni┼╝:
  1. Kat A - do 30%
  2. Kat. B - przys┼éuguje to cz┼éonkom wspieraj─ůcym deklaruj─ůcym minimaln─ů sk┼éadk─Ö kat. A

   PTI ZG, Al. SolidarnoÂci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W