Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Izba Rzeczoznawców PTI, wspiera przedsięwzięcia informatyczne różnych podmiotów:

  • państwowych
  • samorządowych
  • organizacji pożytku publicznego
  • firm komercyjnych
  • i osób fizycznych
profesjonalną wiedzą i doświadczeniem środowiska informatycznego, zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w celu osiągania przez nie korzyści własnych i ogólnospołecznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

Celem Izby Rzeczoznawców jest wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii i opracowywanie recenzji w dziedzinie teleinformatyki.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI: Andrzej Król
e-mail: andrzej.krol@pti.org.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne Izba Rzeczoznawców
Al. Solidarności 82A m.5
01-003 Warszawa
tel: +48 22 887 31 47
tel/fax: +48 22 838 47 05
e-mail: ir@zg.pti.org.pl
www:    http://www.pti.org.pl/ir
Adres do korespondencji:
ul. Puławska 39/4
02-508 Warszawa

Konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Informatyczne Zarząd Główny Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
09 1090 1056 0000 0001 1117 7015
REGON: 001236905
NIP: 522-000-20-38

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W