Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gwna PTI Lista dyskusyjna czonkw PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatykw PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Lista dyskusyjna członków PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne informuje, że uruchomiona została nowa lista dyskusyjna przeznaczona dla członków PTI. Lista ma adres:

pti@elka.pw.edu.pl

W celu zapisania się na Listę należy wysłać na adres:

pti-request@elka.pw.edu.pl

list o treści:

SUBSCRIBE PTI Imię Nazwisko Oddział

UWAGA:

  1. treść listu (imię, nazwisko, oddział) należy napisać bez "polskich" liter,
  2. treść listu MUSI być napisana "zwykłym" tekstem (nie HTML),
  3. list MUSI być wysłany "zwykłym" tekstem (nie HTML).

Jest to lista tylko dla Członków PTI, kandydat jest weryfikowany przez administratora. Po pozytywnej weryfikacji, kandydat zostaje wpisany na listę i otrzymuje potwierdzenie tego faktu e-mailem. Administratorem listy jest kol. Tadeusz Rogowski : t.rogowski@ia.pw.edu.pl

By wziąć udział w dyskusji wystarczy wysłać list na adres:

pti@elka.pw.edu.pl

By wypisać się z Listy należy wysłać na adres:

pti-request@elka.pw.edu.pl

list o treści:

unsubscribe PTI

Zapraszamy do udziału w dyskusjach.

   PTI ZG, Al. Solidarnoci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W