Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Oddział Kujawsko-Pomorski ma nowe władze

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskie Towarzystwo Informatyczne, które odbyło się w sobotę 17 października br., wybrało nowe władze Oddziału oraz siedmiu delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PTI.

W skład Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego weszli:

 • Anna Beata Kwiatkowska - prezes
 • Teres Kordas - wiceprezes
 • Piotr Bała – wiceprezes
 • Danuta Zaremba - skarbnik
 • Rafał Kluszczyński - sekretarz
 • Członkowie: Adam Jakubowski, Andrzej Korpal, Jerzy Kowalik, Sławomir Kryś, Jerzy Ludwichowski, Krzysztof Skowronek, Piotr Woronowicz
 • Zgromadzenie wybrało również skład Sądu Koleżeńskiego, którego przewodniczącym został Maciej Koziński, oraz Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym Jackiem Kobusem.

  Delegatami Oddziału na Nadzwyczajny Zjazd PTI zostali: Anna Beata Kwiatkowska, Stanisław Kamiński, Teresa Kordas, Arkadiusz Paliński, Jerzy Ludwichowski, Jadwiga Roguska i Piotr Woronowicz.

  Data publikacji: 19.10.2009

     PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W