Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Artykuły i publikacje

Droga e-prób i e-błędów

Podpis elektroniczny nie od razu stanie się powszechnie stosowanym narzędziem. W pierwszej kolejności będą z niego korzystać duże firmy. W przypadku administracji państwowej i samorządowej e-podpis może spotkać się z niechęcią urzędników - oto niektóre z wniosków redakcyjnej dyskusji "TELEINFO", która odbyła się podczas XVII Jesiennych Spotkań PTI.

Zobacz więcej:
http://www.teleinfo.com.pl/ti/2001/50/e-gospodarka/e-gospodarka03.htm
Data publikacji: 23.12.2003

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W