Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Min. Drożdż zaprasza do dyskusji nt strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Szanowni Państwo!

w rok po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (SRSI2013) Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, organizuje 25 listopada 2009 r. I Konferencję Ewaluacyjną SRSI2013.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu działań służących realizacji Strategii, podejmowanych w 2009 r. zarówno przez administrację państwową, jak i inne zaangażowane instytucje i środowiska. Zgodnie z założeniami ewaluacji pod dyskusję zostaną poddane także nowe zjawiska i procesy mogące w kolejnym roku mieć wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Posłuży to do przygotowania zaleceń do kontynuacji działań realizacyjnych SRSI2013.

Ciekawą częścią spotkania będzie spojrzenie na SRSI2013 z perspektywy nowej, aktualnie tworzącej się inicjatywy europejskiej zwanej roboczo „post – i2010”. Dyrektor Detlef Eckert z Komisji Europejskiej zaprezentuje stan jej przygotowań i wynikających z niej zaleceń dla krajów członkowskich UE. Wpisuje się to w zadania ewaluacyjne polskiej Strategii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz dyskusji na temat najważniejszych wyzwań i oczekiwań na drodze rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Konferencja odbędzie się w godzinach 9:00-14:30, w budynku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Pawilon 1), Audytorium im. J. Mikułowskiego- Pomorskiego (I piętro), ul. Rakowiecka 30.

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 16 listopada 2009 r. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: dsi-strategia@mswia.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

W załączeniu program konferencji. Osoby, które dokonają rejestracji, otrzymają drogą elektroniczną szczegółową agendę spotkania.

Z poważaniem,

Witold Drożdż

Podsekretarz Stanu w MSWiA

Data publikacji: 08.11.2009

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W