Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego do dokumentu: „European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)”

W swej opinii na temat projektu nowego dokumentu dotyczącego tzw. europejskich ram interoperacyjności - European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0) - Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraziło generalną aprobatę dla obecnego kierunku prac nad tym dokumentem. Jak się okazuje, założenia EIF 2.0 są niezwykle zbieżne z polskim projektem ustawy o informatyzacji, nad którego kształtem pracowało m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne. Wśród zgłoszonych Polskie Towarzystwo Informatyczne stwierdziło m.in.:

  • PTI popiera zasadę upraszczania administracji proponując jej wdrożenie w formie celu kroczącego, różnego dla różnych krajów członkowskich
  • w związku z przedstawionym w EIF 2.0 konceptem „base registers” PTI należy wznowić krajową dyskusję nad rejestrami referencyjnymi,
  • należy rozpocząć prace nad stworzeniem wzorca Porozumień Interoperacyjnych na szczeblu międzynarodowym w jak najkrótszym czasie po uchwaleniu EIF 2.0.
  • administracja winna wykorzystywać wiele sformalizowanych standardów i specyfikacji, wszelako bez ich nadmiernego mnożenia; administracja i rząd nie powinny zajmować się kreowaniem i promocją standardów, tylko ich wykorzystaniem.
  • PTI uważa, że polski rząd powinien optować za wprowadzeniem do punktu 5.2 finalnego tekstu EIF 2.0 zapisów z własnego stanowiska dotyczących m.in. utrzymania, dostępności, prawa własności intelektualnej, relewantności, neutralności, stabilności i jakości.
  • Data publikacji: 04.11.2009

       PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W