Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Biografia Mieczysława Warmusa dostępna w Sieci

Osoby interesujące się historią nauki otrzymały niezwykle wartościowy prezent. Jest nim opracowana przez Jadwigę Dutkiewicz biografia jednego z najwybitniejszych polskich uczonych, prekursora polskiej informatyki prof. Mieczysława Warmusa. Biografia w formie książki zapisanej w formacie PDF jest dostępna na stronie http://www.warmus.com.pl/.

Na stronie głównej witryny poświęconej prof. Warmusowi czytamy m.in.:

  • „Mieczysław Warmus był jednym z czterech naukowców, a jedynym pośród nich matematykiem, którzy na początku 1948 roku wzięli udział w pierwszym w Polsce seminarium na temat maszyn liczących”
  • „W 1957 prof. dr Władysław Ślebodziński wymienia M. Warmusa jako pierwszego i dotąd jedynego matematyka polskiego, którego głównym przedmiotem badań jest matematyka stosowana”
  • „Wiele wczesnych prac profesora zawierało pojęcia matematyczne przedtem nieznane lub nie budzące większego zainteresowania współczesnych mu naukowców. Obecnie właśnie te publikacje są uważane za prekursorskie”
  • „Najczęściej jednak wymieniane i dyskutowane w ostatnich latach w publikacjach oraz na popularnych akademickich stronach internetowych są dwie prace profesora: Calculus of Approximations (1956) i Approximations and Inequalities in the Calculus of Approximations. Classification of Approximate Numbers (1961)”
  • Data publikacji: 04.11.2009

       PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W