Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Komisja Europejska pracuje nad EIF 2.0

Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o przesłanie do dnia 6 listopada 2009 r. pisemnych uwag do dokumentu „ European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0) " celem ich poddania pod dyskusje na spotkaniu w tydzień później. Po publicznej prezentacji EIF 2.0 podczas organizowanej przez Prezydencję Szwedzką konferencji w Malmoe w dniach 18-20 listopada dokument ten zostanie przekazany do ostatecznych uzgodnień społecznych.

W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca wszystkie organizacje społeczne zainteresowane tematyką interoperacyjności do zgłaszania elektronicznie uwag do dokumentu i sugestii, które mogą być wykorzystane przez delegację polską podczas spotkania 12 listopada.

Data publikacji: 27.10.2009

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W