Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

X Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego PTI

X Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego dokonało wyboru delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PTI, który odbędzie się 21.11.2009 r. w Warszawie.

Delegatami na Zjazd zostali:

  • Zbigniew Daleczko
  • Artur Jordan
  • Hanna Mazur
  • Zygmunt Mazur - członek honorowy
  • Ewa Szpunar-Huk
  • Janusz Żmudziński
  • Data publikacji: 27.10.2009

       PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W