Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Akademii Górniczo-Hutniczej „stuknęło” 90 lat!

Wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński reprezentował Towarzystwo na uroczystościach 90-lecia powołania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W Uroczystości uczestniczyły władze Państwowe, samorządowe, oraz rektorzy kilkudziesięciu Polskich i zagranicznych szkół wyższych. Nasz przedstawiciel uczestniczył w uroczystościach w Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zakończeniu której dokonał stosownego wpisu do księgi honorowej a następnie uczestniczył w jubileuszowym rozpoczęciu 91 roku akademickiego uczelni, poprzedzonego przemarszem gości ulicami Krakowa i immatrykulacji studentów 1. roku.

Grupa pracowników AGH, m.in. Marek Valenta (członek PTI, pracownik naukowy SGH, były przewodniczący Oddziału Małopolskiego PTI i członek Zarządu Głównego PTI w poprzednich kadencjach), została przy tej okazji odznaczona medalami ”Za długoletnią służbę” przyznanymi przez Prezydenta RP.

Po południu na zaproszenie prof. prof. Niewodniczańskiego i Tadeusiewicza kol. Paluszyński wziął udział w uroczystym posiedzeniu Konwentu AGH, gdzie wygłosił referat o problematyce związanej z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego i zadaniach jakie w tym zakresie spoczywają na szkołach wyższych, a szczególnie uczelniach o profilu technicznym.

Data publikacji: 21.10.2009

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W