Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

zapraszają na:

Studia Podyplomowe

Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Projekty informatyczne są specyficznymi przedsięwzięciami charakteryzującymi się dużą złożonością i nowatorstwem. Wpływa to na trudności we wszystkich etapach ich realizacji: od identyfikacji, poprzez planowanie, realizację i rozliczenie. Rozwój technologii, rosnące potrzeby i zakres projektów informatycznych, przy utrzymującej się niskiej kulturze ich zarządzania wymaga poprawy i doskonalenia wiedzy o metodykach i technikach organizacji przedsięwzięć informatycznych. Studium oferuje interdyscyplinarną wiedzę z obszarów zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Jest skierowane do kierowników projektów informatycznych jak i członków zespołów wykonawczych.

Uwaga słuchacze Studium: Termin kolejnej obrony prac dyplomowych edycji będzie wyznaczony po wpłynięciu prac do ZG PTI

Sekretarz Studium - dr inż. Marek Miłosz

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W