Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Praktyka zarządzania ryzykiem

Cele warsztatów

Celem warsztatów jest ćwiczenie umiejętności pracy w zespole projektowym. Opanowanie umiejętności identyfikowania zagrożeń w projektach. Analiza i ocena ryzyka i podejmowanie działań zapobiegawczych.

Plan zajęć

  1. Intuicyjne identyfikowanie ryzyka
  2. Podstawowe informacje o zarządzaniu ryzykiem w projektach
  3. Definicja przypadku i grupowe identyfikowanie zagrożeń
  4. Metody oceny ryzyka i podejmowanych działań zapobiegawczych
  5. Analiza wyników prac

Wymagane umiejętności

Podstawowe informacje na temat zarządzania projektami. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania logistyczne

Warsztaty powinny być zorganizowane w odpowiednio wyposażonym ośrodku. Ilość uczestników szkolenia powinna być pomiędzy 15 a 20 osób. Ośrodek szkoleniowy na około 20 miejsc z salą dydaktyczną oraz możliwością pracy grupowej grup po max 5 osób, oraz pracę własną uczestników. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych w grupach ćwiczeniowych (grupa ćwiczeniowa max 5 osób).

Czas trwania i koszt warsztatów

Warsztaty obejmują 8 godzin zajęć. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 400 zł od osoby.

Szczegółowe informacje:

PTI Zarząd Główny
Al. Solidarności 82A m.5
01-003 Warszawa
tel: (22) 636 89 87, fax: (22) 838 47 05
e-mail: pti@pti.org.pl

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W