Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Realizacja planu projektu

Cele warsztatów

Celem warsztatów jest ćwiczenie umiejętności pracy w zespole projektowym. Realizacja kompletnego i wewnętrznie spójnego planu projektu z elementami szacowania pracochłonności i harmonogramowania prac. Wykonany plan projektu jest przedmiotem prezentacji i odbioru pomiędzy ćwiczącymi zespołami. Ćwiczenie umiejętności prezentacji wyników prac. Ćwiczenie umiejętności odbioru prac innego zespołu.

Plan zajęć

  1. Przykład wprowadzający - ćwiczenie
  2. Hierarchiczna struktura prac - wykład
  3. Realizacja planu projektu w grupach - praca w grupach
  4. Odbiór prac - ćwiczenie
  5. Komentarz autorski do prezentacji i odbioru prac

Wymagane umiejętności

Podstawowe informacje na temat zarządzania projektami. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania logistyczne

Warsztaty powinny być zorganizowane w trybie wyjazdowym w odpowiednio wyposażonym ośrodku. Ilość uczestników szkolenia powinna być pomiędzy 15 a 20 osób. Ośrodek hotelowo-szkoleniowy na około 30 miejsc z salą dydaktyczną na 20 osób oraz możliwością pracy grupowej grup po max 5 osób, oraz pracę własną uczestników. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych w grupach ćwiczeniowych (grupa ćwiczeniowa max 5 osób).

Czas trwania i koszt warsztatów

Warsztaty organizowane są w ciągu 2 dni. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 800 zł od osoby bez kosztów hotelowych.

Szczegółowe informacje:

PTI Zarząd Główny
Al. Solidarności 82A m.5
01-003 Warszawa
tel: (22) 636 89 87, fax: (22) 838 47 05
e-mail: pti@pti.org.pl

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W