Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

OddziaƂy PTI

Dolnoƛląski  GĂłrnoƛląski  Kujawsko-Pomorski  Ɓódzki  MaƂopolski  Mazowiecki  Pomorski  Wielkopolski  Zachodniopomorski

OddziaƂ Dolnoƛląski:

Prezes: Zbigniew Huzar
ul. Tczewska 17, 51-429 WrocƂaw
tel. 0502 77 28 75
e-mail: wroclaw@pti.org.pl
www: http://www.pti.wroc.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   88 1090 1056 0000 0001 1134 3209

OddziaƂ Górnoƛląski:

Prezes: Janusz Trawka
ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice
tel./fax 032 251 98 11
e-mail: Katowice@pti.org.pl
www: http://www.pti.katowice.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   03 1090 1056 0000 0001 1121 2140

Górska SzkoƂa PTI-Szczyrk, BZ WBK S.A. 4 O/Warszawa, 89 1090 1056 0000 0001 1121 2144
Jesienne Spotkania PTI, BZ WBK S.A. 4 O/Warszawa, 78 1090 1056 0000 0001 1121 2148
Konferencja-Inform.w Administ., BZ WBK S.A. 4 O/Warszawa, 54 1090 1056 0000 0001 1161 2317

OddziaƂ Kujawsko-Pomorski

Prezes: Anna Beata Kwiatkowska
ul. Chopina 12/18, 87-100 ToruƄ
tel. 056 611 34 04
fax 056 611 33 79
e-mail:
pti@mat.uni.torun.pl
www: http://www.rsei.mat.uni.torun.pl/pti
lista dyskusyjna: pti_okp@man.torun.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   13 1090 1056 0000 0001 1121 2154

OddziaƂ Ɓódzki:

Prezes: Dominik Sankowski
Politechnika Ɓódzka, Katedra Informatyki Stosowanej
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 ƁódĆș
tel. 042 631 27 50
fax 042 631 27 55
www: http://pti.kis.p.lodz.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK SA 4 O/Warszawa
   18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

Konferencja PTS, BZ WBK S.A. 4 O/Warszawa, 23 1090 1056 0000 0001 1121 2168

OddziaƂ MaƂopolski:

Prezes: MaƂgorzata Ć»abiƄska
Akademia GĂłrniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki
ul. Mickiewicza 30, 30-059 KrakĂłw
pawilon C2, III piętro, pok. 321
tel. 012 617 36 43
fax. 012 633 94 06
e-mail: pti@pti.krakow.pl
www: http://www.pti.krakow.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

OddziaƂ Mazowiecki:

Prezes: Borys Stokalski
Al. Solidarnoƛci 82A m.5, 01-003 Warszawa
tel. 022 838 47 05
fax 022 838 47 05
e-mail: Warszawa@pti.org.pl
www: http://www.pti.org.pl/om

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   03 1090 1056 0000 0001 1121 2237

OddziaƂ Pomorski:

Prezes: MirosƂaw Kowalewski
ul. Nike 1, 80-299 GdaƄsk
tel. 058 305 19 33, 301 59 34
fax 058 305 18 32
e-mail: pti@pti.gda.pl
www: http://www.pti.gda.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   44 1090 1056 0000 0001 1121 2178

OddziaƂ Wielkopolski:

Prezes: Jerzy Stefanowski
Politechnika PoznaƄska, Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 PoznaƄ
tel. 061 879 07 90, 061 665 29 22, 061 665 29 33
e-mail: Poznan@pti.org.pl
www: http://www.pti.poznan.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   43 1090 1056 0000 0001 1121 2196

OddziaƂ Zachodniopomorski:

Prezes: Barbara KrĂłlikowska
WydziaƂ Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet SzczeciƄski
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
fax 091 444 19 09
www: http://www.pti.szczecin.pl

Numer konta:
   Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
   65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

   PTI ZG, Al. Solidarno¶ci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W