Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Formalna zawartość opinii

Opinia wydana przez rzeczoznawcę powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy,
  • datę wydania opinii,
  • opis wykorzystywanych dokumentów zleceniodawcy,
  • sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,
  • odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców może określić szczegółową zawartość opinii, instrukcje dotyczące sposobu ich wykonywania oraz szatę graficzną.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W