Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Recenzja wewnętrzna

Opinia przed przekazaniem jej klientowi jest poddawana recenzji wewnętrznej przez innego rzeczoznawcę.
Recenzent wewnętrzny może zaproponować:

  • przyjęcie opinii bez zmian,
  • ponowne sporządzenie opinii,
  • wprowadzenie zmian do opinii.

Recenzja jest przekazywana Dyrektorowi Izby Rzeczoznawców, który przekazuje ją autorowi opinii.
Od recenzji wewnętrznej można odstąpić za zgodą zamawiającego, jeśli:

  • opinia dotyczy sprawy o niewielkiej wartości lub nieskomplikowanej,
  • powołanie recenzenta byłoby sprzeczne z zasadami zachowania tajemnicy.

Tryb odwołania się od decyzji recenzenta

W przypadku, gdy autor opinii nie zgadza się ze zmianami proponowanymi przez recenzenta, Dyrektor Izby Rzeczoznawców powołuje drugiego recenzenta, którego zdanie jest ostateczne.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W