Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI

Izba Rzeczoznawców PTI działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTI w dniu 8 kwietnia 2006 roku.

Regulamin Izby jest zbiorem zasad obowiązujących rzeczoznawców PTI i kierownictwo Izby, mających na celu zagwarantowanie naszym klientom rzetelność i bezstronność opinii oraz poufność spraw w nich zawartych.

Do pobrania: Pełny tekst Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI (dokument Acrobat Reader, 135kB)

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W