Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Lista Rzeczozanwców PTI

Podstawą działania rzeczoznawcy PTI jest wpis na Listę Rzeczoznawców PTI.

Każdy rzeczoznawca wpisany na Listę jest zobowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu Izby.

Rzeczoznawcom PTI przysługuje specjalna pieczęć, którą mają prawo używać wyłącznie na dokumentach powstałych w ramach realizacji prac zleconych przez Izbę Rzeczoznawców PTI.

Zamieszczona poniżej Lista Rzeczoznawców PTI jest potwierdzeniem, że dana osoba została przyjęta przez Zarząd Główny PTI w poczet rzeczoznawców PTI (Lista Rzeczoznawców PTI alfabetycznie według nazwisk - patrz tu)

Lista Rzeczoznawców PTI według numeru identyfikacyjnego rzeczoznawcy

Nr   Imię i nazwisko rzeczoznawcy PTI

001  Nowak Jerzy
002  Mazur Zygmunt
003  Fuglewicz Piotr
004  Szyjewski Zdzisław
005  Myszor Alicja Teresa
006  Olejniczak Wojciech
007  Wierzba Andrzej Maciej
008  Grabara Janusz
010  Miłosz Marek
013  Deminet Jarosław
020  Bojaryn Tadeusz
021  Makomaski Konrad
022  Borys Jerzy
023  Cetnarowicz-Jutkiewicz Anna
024  Gloza Elżbieta
025  Czarnowski Juliusz
026  Górski Janusz
027  Irlik Jacek
028  Iszkowski Wacław
030  Kajrunajtys Danuta
031  Kajrunajtys Kasjan
032  Kalinowska-Iszkowska Małgorzata
033  Kocój Jan
034  Łukasik Ewa
035  Madeyski Lech
036  Mickiewicz Joanna
037  Niwicki Jacek
038  Szafraniec Wiesław
039  Valenta Marek
040  Wybraniec Zygmunt
041  Tadeusiewicz Ryszard
042  Senczyna Stefan
043  Łużny Dariusz
044  Bukowy Adam
045  Głazek Wojciech
046  Gembalczyk Stanisław
047  Bańkowski Marcin
048  Buszman Józef
049  Czerniejewski Borys
050  Daleczko Zbigniew
051  Dyczkowski Mirosław
052  Goleń Andrzej
053  Greniewski Marek
054  Kiedrowski Wojciech
055  Król Andrzej
056  Odrowąż-Sypniewski Zbigniew
057  Ostaszewska Anna
058  Maniecki Marek Jerzy
059  Meller Edward
060  Niemiec Andrzej
061  Niedźwiedziński Marian
062  Pilawski Bogdan
063  Sukiennik Jerzy
064  Gembalczyk Wojciech
065  Hołoń Bożenna
066  Majewski Andrzej Józef
067  Nałęcki Krzysztof
068  Paluszyński Wiesław
069  Skrzeszewska Małgorzata
070  Wardziński Andrzej
071  Pluta Zygmunt
072  Kurowski Jerzy
073  Pławecki Lech
074  Łukasik-Makowska Barbara
076  Hołyński Marek
077  Rogowski Tadeusz
078  Wyrostek Arkadiusz
079  Dorożyński Janusz
080  Myszor Mieczysław
081  Falc Piotr
082  Pieczulis Piotr
083  Kowalewski Mirosław
084  Kubiak Bernard
085  Orłowski Cezary
086  Abramowicz Mirosław
087  Kowalczyk Krzysztof
088  Szmit Maciej
089  Rudziński Krzysztof
090  Grocholski Leszek 
091  Pluciński Grzegorz 
092  Henig Paweł
093  Pawłowicz Sergiusz 
094  Korpal Andrzej 
095  Ziemba Krzysztof
096  Mizerska Ewa 
097  Mazur Hanna Alicja 
098  Syczewski Paweł 
099  Wiśniewski Krzysztof 
100  Kwiatkowska Anna Beata 
101  Piwiński Mariusz 
102  Skiba Artur 
103  Babiak Bogdan 
104  Lubiński Marcin 
105  Tomasz Mrózek
106  Włodzimierz Marciński
107  Michał Dudkiewicz
108  Zbigniew Maryniak
109  Barbara Szymańska
110  Tadeusz Kifner
111  Elżbieta Andrukiewicz
112  Krzysztof Olszowski
113  Dariusz Rosłon
114  Maciej Koziński
115  Mariusz Drożdż 
116  Michał Wiatr 

Lista Rzeczoznawców PTI alfabetycznie według nazwisk

Numer	Imię i nazwisko rzeczoznawcy PTI

086  Mirosław Abramowicz
111  Elżbieta Andrukiewicz
103  Bogdan Babiak 
047  Marcin Bańkowski
020  Tadeusz Bojaryn
022  Jerzy Borys
044  Adam Bukowy
048  Józef Buszman
023  Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz
025  Juliusz Czarnowski
049  Borys Czerniejewski
050  Zbigniew Daleczko
013  Jarosław Deminet
079  Janusz Dorożyński
115  Mariusz Drożdż 
107  Michał Dudkiewicz
051  Mirosław Dyczkowski
081  Piotr Falc
003  Piotr Fuglewicz
064  Wojciech Gembalczyk
046  Stanisław Gembalczyk
024  Elzbieta Gloza
045  Wojciech Głazek
052  Andrzej Goleń
026  Janusz Górski
008  Janusz Grabara
053  Marek Greniewski
090  Leszek Grocholski
092  Paweł Henig 
065  Bożenna Hołoń
076  Marek Hołyński
027  Jacek Irlik
028  Wacław Iszkowski
030  Danuta Kajrunajtys
031  Kasjan Kajrunajtys
032  Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
054  Wojciech Kiedrowski
110  Tadeusz Kifner
033  Jan Kocój
094  Andrzej Korpal 
087  Krzysztof Kowalczyk
083  Mirosław Kowalewski
114  Maciej Koziński
055  Andrzej Król
084  Bernard Kubiak
072  Jerzy Kurowski
100  Anna Beata Kwiatkowska 
104  Marcin Lubiński 
034  Ewa Łukasik
074  Barbara Łukasik-Makowska
043  Dariusz Łużny
035  Lech Madeyski
066  Andrzej Józef Majewski
021  Konrad Makomaski
058  Marek Jerzy Maniecki
106  Włodzimierz Marciński
108  Zbigniew Maryniak
097  Hanna Alicja Mazur 
002  Zygmunt Mazur
059  Edward Meller
036  Joanna Mickiewicz
010  Marek Miłosz
096  Ewa Mizerska
105  Tomasz Mrózek
005  Alicja Teresa Myszor
080  Mieczysław Myszor
067  Krzysztof Nałęcki
061  Marian Niedźwiedziński
060  Andrzej Niemiec
037  Jacek Niwicki
001  Jerzy Nowak
056  Zbigniew Odrowąż-Sypniewski
006  Wojciech Olejniczak
112  Krzysztof Olszowski
085  Cezary Orłowski
057  Anna Ostaszewska
068  Wiesław Paluszyński
093  Sergiusz Pawłowicz 
082  Piotr Pieczulis
062  Bogdan Pilawski
101  Mariusz Piwiński
091  Grzegorz Pluciński
071  Zygmunt Pluta
073  Lech Pławecki
077  Tadeusz Rogowski
113  Dariusz Rosłon
089  Krzysztof Rudziński
042  Stefan Senczyna
102  Artur Skiba 
069  Małgorzata Skrzeszewska
063  Jerzy Sukiennik
098  Paweł Syczewski 
038  Wiesław Szafraniec
088  Maciej Szmit
004  Zdzisław Szyjewski
109  Barbara Szymańska
041  Ryszard Tadeusiewicz
039  Marek Valenta
070  Andrzej Wardziński
007  Andrzej Maciej Wierzba
116  Michał Wiatr 
099  Krzysztof Wiśniewski
040  Zygmunt Wybraniec
078  Arkadiusz Wyrostek
095  Krzysztof Ziemba
 

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W