Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Obszary działania

Izba Rzeczoznawców PTI działa w szerokim obszarze merytorycznym. Nasze Towarzystwo, skupiając ponad tysiąc specjalistów-informatyków, w tym wielu wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, jest w stanie podejmować się opracowywania bardzo złożonych analiz i wydawania obiektywnych opinii w najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresu informatyki i telekomunikacji.

Przyjęta w 2006 roku klasyfikacja specjalności zawodowych rzeczoznawców, zgodna z wykazem z EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), usprawnia naszym klientom precyzowanie tematów zleceń a Dyrektorowi Izby kierowanie zlecanych prac do właściwych ekspertów.

Planowanie
 P.1 Zarządzanie systemami informatycznymi

 P.2 Ekonomika TI

 P.3 Internet i nowa ekonomia

 P.4 Zarządzanie projektami informatycznymi

 P.5 Prezentacje i techniki komunikacji

 P.6 Prawne i etyczne aspekty TI

Implementacja systemów informatycznych Eksploatacja systemów informatycznych
 I.1 Projektowanie i implementacja systemów informatycznych

 I.2 Zarządzanie danymi i bazy danych

 I.3 Programowanie

 I.4 Interfejs użytkownika

 I.5 Projektowanie i implementacja systemów www

 E.1 Architektura systemów informatycznych

 E.2 Systemy operacyjne

 E.3 Sieci komputerowe i teleinformatyczne

 E.4 Usługi w sieciach komputerowych

 E.5 Systemy mobilne

 E.6 Zarządzanie sieciami

 E.7 Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Przykładowe formy działalności związane z opiniowaniem:

 • Wydawanie opinii
 • Recenzje opracowań
 • Ocena ofert w przetargach (głównie publicznych)
 • Badanie, analiza i ocena:  projektów informatycznych,  aplikacji, systemów informacyjnych  i procesów wdrożeniowych pod kątem ich poprawności i rzetelności wykonania.

Przykładowe formy działalności związane z doradztwem:

 • Konsultacje
 • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłych
 • Delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP.

Przykładowe formy działalności związane z opracowywaniem dokumentów:

 • Przygotowanie regionalnych strategii informatyzacji
 • Opracowanie koncepcji informatyzacji
 • Projekty zapisów w SIWZ
 • Przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów
 • Opracowanie założeń do testów akceptacyjnych - wydajnościowych i funkcjonalnych

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W