Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Misja

Izba Rzeczoznawców PTI, wspiera różne przedsięwzięcia informatyczne (państwowe, samorządowe, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych i osób fizycznych) profesjonalną wiedzą i doświadczeniem środowiska informatycznego, zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w celu osiągania przez te podmioty korzyści własnych i ogólnospołecznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

Cel

Celem Izby Rzeczoznawców jest wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii i opracowywanie recenzji w dziedzinie teleinformatyki.

Sposób działania

Izba Rzeczoznawców realizuje swoją misję poprzez profesjonalne wykonywanie opinii i ekspertyz w zakresie informatyki i telekomunikacji, realizowanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów lub z własnej inicjatywy w celu ich odpłatnego udostępniania w szerszym zakresie.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W