Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Przekazanie opinii klientowi
  • Rzeczoznawca lub kierownik zespołu rzeczoznawców przekazuje wykonaną opinię Dyrektorowi Izby Rzeczoznawców, który zapewnia jej dostarczenie klientowi za pokwitowaniem.
  • Umowa pomiędzy klientem a PTI może określać inny tryb przekazania opinii. W takim przypadku rzeczoznawca lub kierownik zespołu rzeczoznawców musi być powiadomiony przez Dyrektora Izby Rzeczoznawców o szczegółach procedury przekazania opinii.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W