Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gżówna PTI Lista dyskusyjna czżonków PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatyków PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Aktualnoś›ci

Konkurs na SG PTI

Zarz±d Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego ponownie ogłosił konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PTI   »wiÄ™cej
Data publikacji: 15.10.2009

Min. Drożdż zaprasza do dyskusji nt strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Celem konferencji jest dokonanie przegl±du działań służ±cych realizacji Strategii, podejmowanych w 2009 r. przez administrację państwow± oraz zaangażowane instytucje i ¶rodowiska  »wiÄ™cej
Data publikacji: 08.11.2009

Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego do dokumentu: „European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)”

Generalnie nieĽle ale parę rzeczy PTI proponuje poprawić  »wiÄ™cej
Data publikacji: 04.11.2009

Biografia Mieczysława Warmusa dostępna w Sieci

Niezwykły prezent dla zainteresowanych histori± polskiej nauki   »wiÄ™cej
Data publikacji: 04.11.2009

Komisja Europejska pracuje nad EIF 2.0

WeĽ udział w pracach nad now± wersj± Europejskich Ram Interoperacyjno¶ci  »wiÄ™cej
Data publikacji: 27.10.2009

X Walne Zgromadzenie Oddziału Dolno¶l±skiego PTI

Oddział Dolno¶l±ski PTI wybrał delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PTI  »wiÄ™cej
Data publikacji: 27.10.2009

Akademii Górniczo-Hutniczej „stuknęło” 90 lat!

Wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński reprezentował Towarzystwo na uroczysto¶ciach 90-lecia powołania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie   »wiÄ™cej
Data publikacji: 21.10.2009

W Mr±gowie odbyła się konferencja IMCSIT’09

Zakończyła obrady pi±ta edycja międzynarodowej konferencji IMCSIT odbywaj±ca się równolegle z Jesiennymi Spotkaniami PTI  »wiÄ™cej
Data publikacji: 19.10.2009

IMCSIT’09: Wręczono Nagrody im. Zdzisława Pawlaka w Dziedzinie Sztucznej Inteligencji

Komitet Programowy 4th Symposium on Advances in Artificial Intelligence and Applications przyznał tegoroczne Nagrody im. prof. Pawlaka   »wiÄ™cej
Data publikacji: 19.10.2009

IMCSIT’09: Nagrody od International Fuzzy Systems Association

Po raz pierwszy w tym roku w ramach konferencji AAIA były wręczone Specjalne nagrody stowarzyszenia International Fuzzy Systems Association dla młodych naukowców – Award for Young Scientist.  »wiÄ™cej
Data publikacji: 19.10.2009

IMCSIT’09: nagrod dla autora najlepszej pracy w sesji CL-A

Nagrodę Best Paper Award sesji CL-A konferencji IMCSIT otrzymał Igor Leturia  »wiÄ™cej
Data publikacji: 19.10.2009

W Mr±gowie zakończyły się jubileuszowe 25. Jesienne Spotkania PTI

W 25. Jesiennych Spotkaniach PTI uczestniczyło 180 osób. Do tej pory we wszystkich edycjach JSPTI wzięło ł±cznie udział ponad 2500 osób, z czego ponad 100 osób więcej niż czterokrotnie   »wiÄ™cej
Data publikacji: 19.10.2009

Oddział Kujawsko-Pomorski ma nowe władze

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskie Towarzystwo Informatyczne, które o...  »wiÄ™cej
Data publikacji: 19.10.2009

„Ogólnopolskie forum e-biznesu - trendy i prognozy” - konferencja pod patronatem PTI

Wykład wygłosi m.in. prezes PTI dr Marek Hołyński  »wiÄ™cej
Data publikacji: 15.10.2009


 


 

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarzą…d Gł‚ówny

Adres do korespondencji
ul. Puł‚awska 39 / 4, 02-508 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87
e-mail: pti@pti.org.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarzą…d Gł‚ówny

Dane do FAKTUR
 
REGON: 001236905
NIP: 522-000-20-38
Al. Solidarnoł›ci 82A m.5,
01-003 Warszawa

Konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarzą…d Gł‚ówny, Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
20 1090 1056 0000 0001 1121 2222

Biuro Zarzą…du Gł‚ównego (ul. Puł‚awska 39/4)
czynne od poniedział‚ku do piÄ…Â…tku  8:00 - 16:00

   PTI ZG, Al. Solidarno¶ci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W